Informatieavonden

Bewonersavond 3 maart: ‘We hebben behoefte aan eigen regie’

Na de bewogen bewonersavond op 17 december vorig jaar was er een vervolg op 3 maart. Met 150 tot 200 aanwezigen was deze avond net zo goed bezocht als de vorige. Naar aanleiding van ‘17 december’ stelt het Plaatselijk Belang zich op het standpunt dat ontwikke­lingen (toeristische maar ook andere) niet los mogen staan van een bredere visie op wat goed is voor het dorp.

 In tegenstelling tot vorig jaar ging op 3 maart de aandacht dan ook niet alleen uit naar het project Noordpoort. Drie belangrijke onderwerpen waren toegevoegd:

  • de geplande Natura2000-verbindingszone tussen de Rottige Meenthe en de Weerribben,
  • de realisatie van een nieuwe Dorpsvisie
  • de zogenaamde korte klap (kleine ingrepen of verbeteringen die het leven in het dorp aanzienlijk kunnen veraangenamen).

Inzet was het informeren van de mensen over deze onderwerpen en vooral ook het ophalen van hun ideeën. Er werden vier groepen gevormd die langs de verschillende informatie- en discussieplekken in het dorpshuis rouleerden. Dit leverde een geanimeerd beeld op, soms wat rommelig (voor sommigen nuttig en gezellig maar voor anderen iets te veel van het goede). Maar geanimeerd was het zeker.

Nul-variant
Een veelgehoorde vraag was waarom aan ons geen nul-variant is voorgelegd. Met andere woorden: er lijkt al te zijn besloten tot toeristische ontwikkelingen zonder dat ons iets gevraagd is. Verder leeft bij velen de wens/eis dat er een rondweg komt voor Ossenzijl, voordat van verdere ontwikkelingen sprake kan zijn.
Overduidelijk werd dat het dorp behoefte heeft aan eigen regie, en het Plaatselijk Belang gaat dit ook oppakken. Daarbij is van het grootste belang dat wij als dorp vanuit een reactieve in een proactieve rol terechtkomen. Tijd dus voor een nieuwe Dorpsvisie, ter vervanging van het dorpsplan uit 2009 dat uiteraard niet meer up-to-date is. Onze ambitie is te komen tot een Dorpsvisie die zich laat inlijven in de gemeentelijke Omgevingsvisie die in de toekomst leidraad wordt voor gemeentelijk beleid. Hiervoor is noodzakelijk dat deze niet alleen in samenspraak met het dorp maar ook in samenspraak met de gemeente tot stand komt.

Snelkookpanbijeenkomst
Voor de (vlotte) totstandkoming van een Dorpsvisie werd een aantal acties benoemd, die door het Plaatselijk Belang zullen worden opgepakt. Zo komt er een dorpsenquête die wij in de loop van april de deur uit willen doen, en is het plan gerezen voor een zogeheten ‘schetsschuit’: een meerdaagse snelkookpanbijeenkomst waar diverse belanghebbende partijen en specialisten op diverse terreinen zijn vertegenwoordigd. Denk aan inwoners van het  dorp (ook jongeren), ondernemers (boeren, horeca, e.a.), maar ook aan experts van het waterschap,  een gebiedsbeheerder, een planoloog, iemand van de woningbouw­vereniging, enzovoorts.  Zo’n schetssessie zouden we graag binnen afzienbare termijn willen realiseren. Probleem is  echter de coronacrisis en alle gezondheidsmaatregelen die hier mogelijk roet in het eten gooien.

Nieuwe werkgroepen
Hoe betrokken het dorp zich voelt werd ook duidelijk toen velen hun handen opstaken om deel te nemen aan diverse werkgroepen die nodig zijn. Zo zijn nieuwe werkgroepen gevormd en oude werkgroepen uitgebreid: denk aan Dorpsvisie, Verkeer, Wonen, Website, maar ook voor kort(er) lopende projecten zoals 75 jaar Bevrijding, Fietspad Oudeweg, Parkeerplaats Hilligerspoortweg. Daarnaast hebben zich, in het kader van de korte klap, mensen aangeboden die zich willen inzetten voor zaken als zwerfafval, groenvoorziening, kade Schoolstraat, en speelplaatsen voor de jeugd.

Kortom, ons dorp is geweldig in beweging gekomen. Het Plaatselijk Belang zal zich graag inzetten om al deze zaken te helpen organiseren, coördineren en uitvoeren (zo lang de coronacrisis dat toelaat). Je hoort dan ook spoedig meer van ons.
Wim Liesker