Ontstaan van Ossenzijl

Naamsverklaring
Een familie Osse zou hier een zijl ‘(uitwaterings)sluis’ in de zijvaart van de Linde hebben aangelegd. Deze schutsluis, die vroeger de Linde met de boezemwateren van het Land van Vollenhove verbond, is in 1930 weggenomen na het leggen van schutsluizen in de Linde.(1) Het betrof een sluis in de Zuidwende dijk op de plaats waar de Oudewegsloot (later de Kalenbergergracht) werd verbonden met een sloot naar de Linde. De familie Osse bezat tot in de 20e eeuw veel onroerend goed aan weerszijden van de Linde.

Status                                                                                                                                        Ossenzijl is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Oldemarkt, in 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

Naam                                                                                                                                                 In het Nedersaksisch: Ossenziel.                                                                                                    Oudere vermeldingen: 1437 Ossenzyle.

Ligging                                                                                                                                        Ossenzijl ligt W van Steenwijk, ZW van Wolvega en Oldemarkt, en grenst in het N aan het riviertje de Linde / Lende, die hier de grens vormt met de provincie Fryslân (streek Stellingwerven). Het is een waterstreekdorp, gelegen aan de weg tussen Oldemarkt en Kuinre, aan de noordzijde van Nationaal Park Weerribben-Wieden.